Jak więc widać, depozyty bankowe są nader urozmaicone, toteż wszyscy mogą wyszukać dla siebie ten najatrakcyjniejszy. Należy natomiast pamiętać, że pomimo zaręczenia im ochrony przez BFG, który wypłaca zadośćuczynienia w momencie bankructwa banków, wymaganym jest też akuratne rozeznanie poszczególnych ofert i wytypowanie spośród nich takiej, która jest nienaganna. Reasumując, zanim zaczniemy współpracę z jakimś instytutem bankowym, zweryfikujmy, czy ma on dobrą renomę wśród konsumentów, czy posiada wielki zakres ofert i czy plasują one szczytowe pozycje w zestawieniach internetowych, czy jest weń przeprowadzane fachowe doradztwo, czy jego strona www jest jasna i czy możemy z jej wykorzystaniem otwierać depozyty, oraz ogólnie, czy mamy kontakt z faktycznym profesjonalistą, dla którego zadowolenie konsumenta to nadrzędny cel.przedsiebiorstwa

Co tytułujemy depozytem bankowym? A no tę inwestycję, która jest oparta na powierzeniu danego zasobu pieniężnego bankowi, za co ten spienięży odsetki, zależne od ustanowień umowy. Najpopularniejszym zeń są zaś konta bankowe, będące notacją bieżącego stanu należności pomiędzy zainteresowanym i instytucją bankową, w ramach których pieniądze są gromadzone, ale w pełni dyspozycyjne, co umożliwia wykonywanie rozliczeń i innych akcji pieniężnych. Do ich odmian wliczamy z kolei konta osobiste, które użytkowane są do dokonywania zwyczajnych rozliczeń, konta pomocnicze, jakie mają porównywalne zeń zadanie, ale umożliwiają uczynienie tego w bankach ich nieotwierających, konta oszczędnościowe, jakie wyróżniają się większym oprocentowaniem, ale które wykorzystuje się do oszczędzania, a nie do wyżej przytoczonych, rachunki walutowe, które pozwalają na gromadzenie funduszu w walucie zagranicznej, i bezlik innych jak na przykład rachunki maklerskie.

Wyjątkowym typem depozytu są zaś lokaty bankowe, na które środki pieniężne się przesyła, ale te poddawane są zamrożeniu i można je wydostać nie prędzej niż po wyselekcjonowanym najpierw czasie, razem z odsetkami rzecz jasna. Tak jak w przypadku rachunków bankowych, grupują się one na kilka rodzajów, wśród których możemy wymienić lokaty denominowane, czyli zawierane w walucie zagranicznej, lokaty negocjowane, czyli pozwalające na negocjowanie z bankiem o stopy oprocentowania i inne elementy w umowie, lokaty progresywne, w których wysokość oprocentowania narasta razem z upływem czasu, lokaty terminowe, czyli prowadzone przez konkretny czas, lokaty rentierskie, w których odsetki są bezzwłocznie wypłacane, a nie kapitalizowane, lokaty strukturyzowane, czyli posiadające cechy funduszy inwestycyjnych, a także krocie pozostałych.