Lokaty bankowe polegają na podpisaniu obustronnej umowy z bankiem. Drugą stroną umowy może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba reprezentująca firmę. Porozumienie dotyczy terminowego ulokowania swoich środków finansowych na specjalnym koncie.

Piggy bank and laptop full of polish money isolated on white

Piggy bank and laptop full of polish money isolated on white

Lokaty mogą być długo lub krótkoterminowe, jednak zasada ich założenia i prowadzenia jest zawsze ta sama: klient decyduje się na złożenie depozytu i pozostawienie środków w banku, bez dokonywania za ich pomocą operacji finansowych przez określony czas. Bank z kolei ze swojej strony zapewnia oprocentowanie lokat, czyli wypłatę środków wraz z naliczonymi odsetkami. Wysokość odsetek jest oczywiście zróżnicowana. Zależy od wysokości kwoty, która została wpłacona na specjalne konto, oraz od indywidualnych warunków danej oferty.

Najlepsze oferty dostępne na rynku śledzić można poprzez ranking lokat bankowych maj 2016. Jest to zestawienie aktualnych propozycji, o których na swoich stronach informują różne banki. Porównanie lokat dotyczy oprocentowania, ale i wielu pomniejszych szczegółów: długości trwania danej lokaty, sposobu wypłacania odsetek, minimalnej kwoty wymaganej do otwarcia specjalnego konta etc.

Możliwość wcześniejszego wypłacenia pieniędzy z danej lokaty istnieje, choć jest niewskazana. Na ogół decyzja o wycofaniu środków wiąże się z utratą odsetek, niemniej istnieją także takie oferty, które klienta w podobny sposób nie ograniczają. Najlepiej jednak – w miarę możliwości – założyć, że cały okres trwania umowy zostanie spełniony, wtedy zakończymy oszczędzanie na możliwie najlepszych warunkach.

Nawet najlepsze lokaty są jednak opodatkowane. Z tego względu odpowiednia część zysku zostaje prawnie potrącona. O tym szczególnie należy pamiętać, próbując samodzielnie obliczać sobie zysk czyli to o ile zwiększą się nasze oszczędności po złożeniu w depozyt środków. Uwagę zwrócić należy także na częstotliwość kapitalizacji odsetek. Jeżeli jakaś dwuletnia lokata wypłacać je będzie kilkakrotnie, a nie tylko raz, pod koniec okresu określonego w umowie, warto zastanowić się właśnie nad nią.