Lokaty bankowe stają się w Polsce podstawową formą gromadzenia środków pieniężnych. Z tej formy oszczędzania skorzystało już ponad 50 % osób posiadających oszczędności. Popularność lokat bankowych wynika w dużym stopniu z bezpieczeństwa gromadzonych w ten sposób środków. Większość z nas wie czym jest lokata, ale czy zdajemy sobie sprawę ile jest rodzajów lokat i czym się od siebie różnią?

Rodzaje lokat bankowych

Obecnie banki mają w swojej ofercie wiele typów lokat bankowych. Lokaty te różnią się od siebie zasadniczo i każda posiada swoje specyficzne cechy, które mają za zadanie przyciągnąć klientów, mających różnorodne oczekiwania. Podstawowe rodzaje lokat, to lokaty terminowe (wyróżniamy wśród nich lokaty krótkoterminowe i długoterminowe), lokaty dynamiczne, lokaty progresywne i lokaty pieniężne.

Lokaty terminowe

Najczęściej wybieranym typem lokat są lokaty terminowe. Zasada działania takiej lokaty jest bardzo prosta – wpłacamy do banku pieniądze i zobowiązujemy się ich nie wypłacać przez określony czas, w zamian za co, bank wypłaci nam wynagrodzenie w postaci odsetek. Wysokość odsetek będzie zależała od długości okresu, na jaki zdecydujemy się zainwestować nasze pieniądze. Wcześniejsze zamknięcie lokaty wiąże się z utratą odsetek.

Lokaty dynamiczne

Lokaty dynamiczne polegają na tym, że inwestujemy określoną sumę pieniędzy na określonych warunkach i w zasadzie nie ma określonego czasu ich trwania, a odsetki są dopisywane do salda lokaty np. co miesiąc (okres uzależniony jest od odpowiedniego zapisu w umowie). Ten rodzaj lokaty umożliwia regularne powiększanie kwoty swojego wkładu.

Lokaty progresywne

Lokata progresywna to forma pośrednia między lokatą długoterminową a krótkoterminową. Oprocentowanie w tym przypadku zależy od okresu, jaki minie od momentu ulokowania środków, do momentu ich wypłaty. Im dłuższy okres, tym większe odsetki zostaną wypłacone. Przykładowo lokata zakładana na 12 miesięcy pozwoli osiągnąć zysk na poziomie 4% w skali roku, ale jeśli środki zostaną wypłacone wcześniej, to zarobimy jedynie 1%.

Lokaty pieniężne

Lokaty pieniężne skierowane są do osób, które na bieżąco generują oszczędności np. w postaci części comiesięcznego wynagrodzenia. Jej istota polega na tym, że bank co miesiąc będzie zabezpieczał określoną w umowie kwotę pieniędzy i automatycznie „dopłacał” ją do kwoty lokaty. Proces ten będzie trwał aż do momentu zgromadzenia kwoty, jaką klient określić w umowie, a następnie zostanie ona przelana na rachunek bankowy klienta.

Ranking aktualnych lokat bankowych znajdziesz tutaj.